FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागबाट प्राप्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि पत्र साथै अपलोड गरिएको छ । सोही अनुसार आफ्नो वडामा रहेको सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरु विवरण अध्यावधिक गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता सेवा करार

प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता सेवा करार कृषी तर्फ

आज मिति २०७६।०९।२८ गतेबाट राप्ती-६बाट अनलाइ घटना दर्ता सुरुवात

आज मिति २०७६।०९।२८ गतेबाट राप्ती-६ मा पौष २६ र २७ गतेको प्रशासनिक अभिमूखीकरण तालिम पश्चात अनलाइ घटना दर्ता सुरुवात भएको छ ।

साथै यस अघि वडा नं. ७ र ८ मा समेत सुरु भएको व्यहोरा अनुरोध छ । साथै केही दिनमा अन्य वडामा पनि अनलाइन घटना दर्ता व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

Pages