FAQs Complain Problems

वडा नं. ३

वडा नं

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)

 घरधुरी 

महिला

 पुरुष 

जम्मा जनसख्या

९.९ ७६३ १८४७ १९७४ ३८२१

Nepali
Population: 
३८२१
Ward Contact Number: 
9855050277
Weight: 
0