FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजना तथा परियोजना

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वडागत योजनाहरु

नगरको वडागत योजनाहरु प्राप्त गर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस।

http://bit.ly/वडागत-योजना-२०७६-०७७

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वडागत योजनाहरु

१३ वटै वडाका योजनाहरु प्राप्त गर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस।

 https://drive.google.com/open?id=16jeBWz0GQbv0AaOwx27F9COVJk63IJBX