वडा स्तरीय सहजिकरण समिति गठन र कागजात संकलन गर्ने सम्बन्धमा वडा कार्यालय सबै।