प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

प्रधान मन्त्री रोज‍गार कार्यक्रममा सहभागी हुन मिति २०७५ चैत्र महिना भित्र आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।