गरिमा धानको क्षेती पूर्ती सम्बन्धमा ।

श्री गरिमा धान संग सम्बन्धित सवै

राप्ती नगरपालिका ।

Supporting Documents: