तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
23% (17 votes)
राम्रो
30% (22 votes)
ठिकै
47% (35 votes)
Total votes: 74