तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
24% (23 votes)
राम्रो
33% (32 votes)
ठिकै
43% (41 votes)
Total votes: 96