तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
26% (14 votes)
राम्रो
33% (18 votes)
ठिकै
41% (22 votes)
Total votes: 54