तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
23% (15 votes)
राम्रो
30% (20 votes)
ठिकै
47% (31 votes)
Total votes: 66