तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
30% (61 votes)
राम्रो
27% (56 votes)
ठिकै
43% (87 votes)
Total votes: 204