FAQs Complain Problems

वार्ड नं. १०

वडा नं

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)

 घरधुरी 

महिला

 पुरुष 

जम्मा जनसख्या

१०

२२.४ ५९३ १५८१ १६७६ ३२५७

 

Undefined
Ward Contact Number: 
9855054526
Weight: 
-20