FAQs Complain Problems

वडा नं. ४

वडा नं

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)

 घरधुरी 

महिला

 पुरुष 

जम्मा जनसख्या

१२२३ २९२६ ३१८१ ६१०७

 

Nepali
Population: 
६१०७
Ward Contact Number: 
9855062637
Weight: 
0