सूचना तथा समाचार

कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत गोलभेडा सस उद्योग निर्माण र कागति र अलैचीको विरुवा वितरण सम्बन्धी सुचना!

कृषि शाखा अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को स्विकृत कार्यक्रम

स्वास्थ्य तर्फको वि.नं. १४-१७/०७५-७६ नतिजा प्रकाशन

स्वास्थ्य तर्फको वि.नं. १४-१७/०७५-७६ नतिजा प्रकाशन गरिएको हुदा सफल उम्मेद्वारहरुले सूचना प्रकाशन भए बमोजिम समय मै सम्पर्क गर्नुहुन जानकारीको लागि सुचीत गरिन्छ ।

Pages