तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
29% (52 votes)
राम्रो
29% (53 votes)
ठिकै
42% (75 votes)
Total votes: 180