तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
25% (27 votes)
राम्रो
32% (34 votes)
ठिकै
42% (45 votes)
Total votes: 106