तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
30% (46 votes)
राम्रो
29% (45 votes)
ठिकै
41% (64 votes)
Total votes: 155