तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
26% (32 votes)
राम्रो
30% (37 votes)
ठिकै
43% (53 votes)
Total votes: 122