FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य शाखा

१२ वर्ष माथीका सबै व्यक्तिहरुलाई कोभिड १९ खोपको पहिलो दोश्रो तथा बुस्टर खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना!

स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना!

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका,डाईलाईसिस गराईरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका विरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउनेबारे वडा कार्यालयलाई सूचना

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका,डाईलाईसिस गराईरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका विरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सम्बन्धित विरामी/परिवारले तपशील बमोजिम अनुसूची  १ अनुसार मेडिकल प्रमाणित गराई अनुसूची २ अनुसार वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन र वडा बाट खात